Produkter

Vi har över 200 produkter att välja mellan

520401 bild.png

Knatte Spädgris

Knatte Spädgris Välsmakande smågrisfoder med mjölkpulver och kokt spannmål. Knatte Spädgris är ett färdigfoder avsett att utfodras till smågrisar i högproducerande besättningar tiden före och under avvänjningen. Knatte Spädgris innehåller en stor mängd kokt spannmål och syror vilket ger en säker avvänjning och en hög tillväxt. Speciellt användbar till ”pelle grisar” vid avvänjningen från suggan. Ge Knatte Spädgris minst två gånger per dag på en ren och torr plats i boxen. Börja med en mindre giva och öka givan i takt med att konsumtionen ökar.

Produktinformation:

20 kg - Art nr: 520401

Kategorier:

Smågris,

Köpa?

Vid köp av produkt vänligen kontakta en av våra återförsäljare